UNAR
UNAR

Site Kullanım Koşulları
 
Bu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. ’ne ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti., sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
 
İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 
Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı
 
Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 
Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
Web Sayfalarına Link Verilmesi
 
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 
Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 
Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı
 
Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi’nin sahibi Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.'dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumuÜnar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin ya da Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
 
Sorumluluğun Sınırlandırılması
 
Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti., bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Ünar Yapı ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

unar